GoMD.eu – Termeni și condiții standard Termenii și condițiile prezente („T & C”) împreună cu actuala Politică de Confidențialitate reprezintă un Contract de Prestare a Serviciilor pe deplin funcțional între GoMD.eu (brandul „MedLife Consulting” SRL), cu sediul pe str. Alecu Russo nr. 15, etajul 2, biroul 16, Chișinău, Republica Moldova (denumit în continuare „GoMD.eu”, „Compania”, „Noi”, „Noastre”) și Dumneavoastră ca beneficiar potențial sau existent al serviciilor pe care le prestăm („Dvs.”, „Pacientul”, „Clientul”). Obiectivul prezentului contract este de a facilita legătura juridică dintre Companie și Pacient în procesul utilizării website-ului Companiei. Prin utilizarea Website-ului și la solicitarea serviciilor noastre, Clientul acceptă prevederile prezentului Contract cu toate clauzele sale și își dă consimțământul să respecte Termenii și Condițiile descrise mai jos. În cazul în care nu sunteți de acord cu nici o clauză sau cu Contractul în totalitate, vă rugăm să încetați utilizarea acestui website. Prezentul contract, în caz de necesitate, poate fi supus unor modificări. Acestea pot avea loc cu sau fără înștiințarea prealabilă a utilizatorilor/ pacienților noștri. Vă recomandăm să verificați din când în când Termenii, pentru a fi la curent cu eventualele modificări. Dacă că nu sunteți de acord cu o anumită modificare în cadrul Contractului, vă rugăm să încetați utilizarea acestui website sau a serviciilor pe care le prestăm. Disclaimer: Pentru a utiliza acest site, pacientul, trebuie să aibă o vârstă legală, în conformitate cu legislația din țara respectivă. În cazul în care sunteți minor, nu puteți utiliza serviciile site-ului fără supravegherea strictă a unui tutore legal. Mai mult, GoMD.eu își rezervă dreptul de a înceta colaborarea cu orice persoană minoră fără notificare prealabilă.   Descrierea serviciilor GoMD.eu este o platformă online internațională, care funcționează ca un intermediar între pacienți și instituțiile medicale, cum ar fi clinicile, centrele medicale, spitalele etc. din întreaga lume. Utilizând website-ul și / sau solicitând ajutorul GoMD.eu, vi se oferă o gamă largă de servicii de asistență medicală furnizate de către clinicile partenere și de către alți furnizori de servicii medicale de calitate. Activitatea de bază a GoMD.eu este de a contribui la creșterea gradului de conștientizare și de a oferi utilizatorilor noștri mai multe posibilități de a accesa servicii medicale de calitate pe tot globul. Noi nu promovăm niciun furnizor concret de servicii medicale, dar oferim asistență utilizatorului în căutarea celei mai potrivite instituții medicale pentru un tratament ulterior. Utilizatorul are dreptul de a lua decizia finală cu privire la instituția sau clinica la care va urma tratamentul. Informația prezentată pe site, cu privire la instituțiile medicale, a fost fie furnizată de aceste instituții, fie a fost preluată din surse fiabile, cum ar fi site-urile oficiale ale spitalelor. Informația prezentată pe GoMD.eu în permanență se actualizează, însă noi, nu ne asumăm nici o responsabilitate în ceea ce privește veridicitatea și exactitatea acesteia. Platforma noastră nu are ca scop să prezinte Instituțiile Medicale, să facă recomandări sau să ofere garanții de 100% a rezultatelor pozitive pentru serviciile furnizate de Instituțiile Medicale de pe site.   Disclaimer: GoMD.eu nu este în nici un caz un furnizor autorizat de servicii medicale. Compania noastră reprezintă o organizație intermediară, o parte terță, ce are ca scop de a oferi numai soluții de asistență și servicii medicale. Nici o informație furnizată pe site și / sau oferită de orice altă parte terță nu trebuie privită ca o consultație medicală validă. Prin urmare, informația de pe website-ul nostru nu poate servi drept o decizie finală ce va determina tratamentul care urmează a fi urmat. Informațiile de pe website sunt folosite doar pentru a analiza posibilitățile unor soluții de asistență medicală pe întregul mapamond.   Prestarea serviciilor și servicii suplimentare Utilizatorii serviciilor noastre sunt obligați să plătească o taxă fixă pentru serviciile pe care le furnizăm. Pentru mai multe informații despre taxele aplicabile, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa info@gomd.io Aceste taxe sunt percepute pentru depunerea dosarelor la instituțiile medicale, pentru asistența inițială în planificarea tratamentului, pentru traducerea actelor. În cazul în care utilizatorul decide să continue utilizarea serviciilor noastre și solicită asistență, acesta va primi un e-mail cu detalii referitor la costul serviciilor și contractul asociat serviciilor prestate. Prin semnarea contractului, utilizatorul își acordă consimțământul de a efectua aceste plăți în modul corespunzător.   Utilizarea website-ului – Contul personal Orice pacient care solicită serviciile noastre își poate crea cu ușurință un cont personal pe platforma GoMD.eu. Acest lucru îi va permite să furnizeze informațiile personale mai precis. Contul personal poate fi, de asemenea, folosit pentru a încărca diverse fișiere, precum acte de evidență medicală, dar și pentru a studia profilul instituțiilor medicale disponibile, oferind un feedback. Pentru mai multe informații privind informațiile personale, transferul și utilizarea lor, citiți Politica de Confidențialitate de pe site-ul nostru.   A doua opinie La solicitare, GoMD.eu poate oferi utilizatorilor săi o a doua opinie. Aceasta este oferită de medicii instituțiilor medicale disponibile. A doua opinie reprezintă o analiză a datelor medicale ale pacientului, a antecedentelor medicale și a stării de sănătate din prezent, a diagnozei și planificării potențiale a tratamentului, oferite de instituțiile medicale disponibile. La solicitarea opiniei secundare trebuiesc luați în considerare următorii factori:

  • Diagnoza/ rezultatul primit de la instituția medicală este limitat în timp și are un caracter provizoriu.
  • Solicitarea celei de-a doua opinii este un raport bazat pe dosarul medical disponibil furnizat de pacient și nu poate fi privită ca o examinare medicală propriu-zisă.
  • Examinarea medicală personală poate fi efectuată înainte de planificarea tratamentului în străinătate.

În mod normal, a doua opinie poate fi solicitată dacă:

  • Medicul dumneavoastră nu poate oferi o diagnoză corectă.
  • Pacientul are anumite dubii cu privire la evaluarea medicală primită.
  • Tratamentul prescris s-a dovedit a fi de o calitate slabă, iar boala a continuat să progreseze.
  • Pacientul își dorește să găsească modalități alternative, pe lângă tratamentul prescris.

În procesul utilizării serviciilor noastre, pacientul își acordă consimțământul pentru ca dosarul său medical să fie studiat înainte, în timpul și după tratamentul planificat. Revizuirea dosarului poate fi efectuată cu scopul de a îmbunătăți serviciile și recomandările noastre. Atunci când pacientul solicită diverse tipuri de servicii oferite de compania noastră, el/ ea ne oferă posibilitatea de a a colecta, distribui/ transfera și stoca dosarele/ rapoartele sale medicale. Rapoartele medicale pot fi transferate către instituțiile medicale corespunzătoare pentru evaluarea ulterioară și planificarea tratamentului. În ceea ce privește colectarea datelor, studierea și revizuirea dosarelor medicale pentru obținerea celei de-a doua opinii, pe parcursul utilizării serviciilor companiei, pacientul își dă acordul că orice raport emis, inclusiv, dar fără a se limita la a doua opinie, este subiectiv, nu poate și nu va fi utilizat de părți ca act juridic, și anume: litigii, cereri pentru a obține dizabilitatea, arbitraj juridic, etc.   Răspundere limitată GoMD.eu nu își asumă responsabilitatea de a face promisiuni sau de a oferi asigurări în ceea ce privește calitatea serviciilor oferite de Companie. În procesul utilizării site-ului și/ sau a serviciilor companiei, pacientul își acordă consimțământul, acceptând faptul că înțelege modul în care funcționează site-ul și își asumă orice responsabilitate sau risc legat de utilizarea Platformei noastre în scopul obținerii unor soluții alternative de tratament. Prin prezenta declarăm că personalul GoMD.eu, partenerii săi, brokerii sau agenții nu poartă răspundere pentru erori, pentru întreruperea operațiunilor de pe site, pentru pierderea informațiilor corporative/ de afaceri, venit/ profit sau orice alte elemente financiare rezultate din reclamații, petiții, evenimente etc. GoMD.eu nu își asumă răspunderea pentru lipsa de informații sau pentru veridicitatea sau exactitatea datelor/ informațiilor oferite de instituțiile medicale. Site-ul poate conține legături cu persoane terțe (agenții de turism, instituții medicale etc.) care nu fac parte din GoMD.eu, astfel Compania nu are nicio influență asupra conținutului oferit de ei. Prin urmare, GoMD.eu nu poartă răspundere pentru conținutul extern furnizat de aceste linkuri.   Utilizarea și protecția datelor În cazul utilizării site-ului și serviciilor prestate, pacientul trebuie să furnizeze un șir de informații personale. Informațiile personale sunt stocate pe site-ul GoMD.eu și/ sau în format electronic, până când pacientul solicită distrugerea acestora. În cazul în care pacientul solicită acest lucru, Compania va proceda corespunzător și va informa Utilizatorul printr-un e-mail, confirmând oficial că datele sale personale au fost distruse. GoMD.eu nu oferă garanția deplină în ceea ce privește securitatea stocării sau transferului de date și nu poartă răspundere pentru scurgerile de date care depășesc capacitățile Companiei. De asemenea, GoMD.eu garantează că niciun fel de date personale nu vor fi partajate sau transferate fără consimțământul prealabil dat de Utilizator. Recomandăm tuturor Utilizatorilor noștri să se familiarizeze cu Politica de Confidențialitate de pe site-ul nostru pentru a afla mai multe informații referitor la colectarea, utilizarea, stocarea și transferul de date către instituțiile medicale și/ sau alte potențiale părți terțe.   Proprietatea intelectuală Prin prezenta, declarăm că orice material de pe website, conținutul, materialele de prezentare, conținutul vizual, designul, aspectul, grafica etc., sunt proprietatea intelectuală a GoMD.eu. Orice utilizare neautorizată sau reproducerea conținutului afișat pe site este strict interzisă în și încalcă legislația cu privire la drepturile de autor. Website-ul este disponibil pentru utilizare personală, non-comercială de către Utilizatori. Disclaimer: Orice utilizare a datelor/ informațiilor preluate de la GoMD.eu, trebuie să fie urmată de un link activ la sursa originală.   Legi Aplicabile Orice conflict ce a apărut în baza acestor Termeni și Condiții va fi judecat de instanțele competente din Chișinău, Republica Moldova.   Forța Majoră GoMD.eu nu își asumă responsabilitatea pentru erori, întârzieri operaționale, pierderi cauzate direct sau indirect de condiții de forță majoră, forțe care nu pot fi controlate de Companie, adică accidente, acte de terorism sau război, conflicte armate/ tulburări militare, greve sau calamități naturale.   Contactați-ne În cazul în care aveți întrebări suplimentare sau aveți nevoie de asistență, nu ezitați să ne contactați prin e-mail la adresa info@gomd.io sau prin live chat. Disclaimer: Versiunea originală, obligatorie din punct de vedere juridic a acestui document este în limba engleză. Apoi aceasta este tradusă în alte limbi, pentru a ajuta utilizatorii nevorbitori de limbă engleză. Dacă există discrepanțe între versiunea engleză și versiunea tradusă, versiunea în limba engleză are superioritate asupra celei traduse.