Politica de confidențialitate

Obiectivul principal al Politicii de confidențialitate este de a informa vizitatorii/ utilizatorii noștri cu privire informațiile pe care le colectăm de la Dvs., metodele de transmitere a acestor informații, modul de utilizare a lor, modul în care acestea sunt partajate, precum și baza noastră legală pentru acțiunile descrise. În plus, Politica de confidențialitate conține detalii cu privire la drepturile Dvs. de a selecta informațiile pe care ni le oferiți.

Noi, reprezentanții GoMD.io, acordăm o atenție sporită confidențialității utilizatorilor/ vizitatorilor noștri, și ne asumăm responsabilitatea că nicio informație colectată de la dvs. nu va fi utilizată pentru acțiuni de marketing fără consimțământul dvs. direct. De asemenea, ne obligăm să nu vindem informațiile stocate către orice persoană terță fără consimțământul dumneavoastră. Informațiile pe care le colectăm de la dvs. sunt securizate.

Politica de confidențialitate se referă la informațiile colectate doar pe domenul GoMD.io.

Prezenta Politică de confidențialitate a fost concepută și elaborată în scopul de a vă atrage atenția asupra regulilor de confidențialitate și a reglementărilor care se aplică atât pe web-site-ul nostru, cât și în cadrul Serviciului (serviciilor) pe care le oferim dvs., ca utilizator al Site-ului actual și beneficiarul potențial al Serviciilor noastre. De asemenea, politica de confidențialitate descrisă aici se aplică oricărei terțe părți potențiale, adică instituțiilor medicale.

Colectarea informațiilor personale pe site-ul nostru și/ sau din partea angajaților noștri este crucială pentru o bună prestare a serviciilor acordate. Prin urmare, colectarea efectuată are baza legală și este necesară pentru a avea o relație pozitivă între utilizator și companie.

Prin acceptarea acestei Politici de confidențialitate și a Termenilor și condițiilor, Dvs. confirmați capacitatea juridică de a acționa în conformitate cu legile și regulamentele locale și vă dați acordul pentru colectarea, procesarea și transferul datelor dvs. personale.

În cazul în care nu aveți capacitatea legală de a utiliza Website-ul și Serviciile pe care le furnizăm, vă recomandăm să obțineți consimțământul tutorilor dvs. legali înainte de a continua utilizarea Platformei noastre.

Notă: Prezentarea datelor este de 100% voluntară. Utilizatorul are dreptul final de a ne furniza orice informații personale sau date medicale. Însă, este important de știut că, pentru a beneficia de serviciile noastre, este obligatoriu să ne furnizați informațiile solicitate pentru o planificare potențială a tratamentului.

Vă informăm că GoMD.io își asumă responsabilitatea de a proteja informațiile personale ale utilizatorului.

GoMD.io își rezervă dreptul de a revizui și / sau de a implementa modificările necesare în cadrul prezentei Politici de confidențialitate. Dvs. veți fi informat cu privire la orice schimbări implementate prin e-mail sau puteți singuri monitoriza aceste schimbări pentru a fi la curent. GoMD.io are dreptul de a revizui și modifica periodic prezentul Acord. În eventualitatea unor modificări aplicate acordului, toți utilizatorii vor fi informați, asigurându-vă că sunteți la curent cu noile condiții. Recomandăm utilizatorilor noștri să verifice periodic Politica de confidențialitate și / sau Termenii și condițiile, atunci când intră pe site, pentru a se asigura că sunt bine informați cu privire la informația prezentată.

Dacă nu sunteți de acord în totalitate sau parțial cu Politica noastră de confidențialitate și / sau cu Termenii și condițiile site-ului, vă sugerăm să încetați imediat utilizarea serviciilor noastre.

GLOSAR

Deținătorul datelor personale – persoana juridică care definește scopul prelucrării informațiilor personale, stabilește structura acestor informații și procedurile de prelucrare a acestora, cu excepția cazului în care legea prevede altfel;
Consimțământ – orice expresie voluntară a unei persoane de a acorda permisiunea de a procesa date personale în conformitate cu scopul declarat;
Procesarea datelor personale – orice acțiune sau set de acțiuni efectuate parțial sau integral de sistemele informaționale legate de colectarea, înregistrarea, acumularea, stocarea, adaptarea, modificarea, reînnoirea, utilizarea și distribuția (partajarea, transferul), depersonalizarea sau distrugerea informațiilor despre individ;
Informații personale / Informații de identificare personală – orice informație care se referă la un individ viu identificat sau identificabil;
Informații specifice – sunt orice fel de informații care vă descriu ca persoană fizică și indică calitățile și însușirile dvs. speciale. Aceste informații pot include, dar nu se limitează la: informații privind starea medicală, sănătatea, viața sexuală, obiceiurile, originea rasială, etnică sau convingerile religioase etc.
Instituție medicală – orice instituție de tip medical care oferă diverse servicii medicale pacienților în numele și/ sau ca partener al GoMD.io.

COLECTAREA ȘI UTILIZAREA INFORMAȚIEI

Datele colectate automat

Prin utilizarea Website-ul nostru și/ sau a serviciilor noastre, anumite informații sunt colectate automat. Prin introducerea și utilizarea site-ului și a Serviciilor, vă dați consimțământul ca noi să procesăm și să colectăm următoarele informații:
Fișiere de logare: Înregistrăm date referitoare la utilizarea site-ului, inclusiv adresa IP, adresa unui alt site de pe care s-a accesat site-ul nostru, ora vizitei, tipul de browser și versiunea limbii; Informații despre dispozitiv: colectăm informațiile referitoare la dispozitivul pe care îl utilizați pentru a obține accesul la site, inclusiv informațiile despre software-ul și hardware-ul dispozitivului etc.
Informații privind utilizarea: colectăm informații referitoare la utilizarea site-ului web, inclusiv acțiunile întreprinse de dvs. pe site-ul nostru, dacă acestea există;
Informații despre localizarea geografică: colectăm informațiile despre locația dvs.
De asemenea, este posibil să obținem aceste informații din alte surse și să le combinăm cu informațiile pe care le colectăm prin intermediul site-ului nostru.

Cum sunt utilizate aceste informații?
Informațiile colectate automat sunt utilizate pentru, dar fără a se limita la, următoarele cazuri:
• furnizarea către utilizator a celor mai recente actualizări ale site-ului și/ sau ale serviciilor;
• notificarea utilizatorului cu privire la toate ofertele speciale care sunt disponibile pe site-ul nostru;
• respectarea legii aplicabile;
• accesul utilizatorilor noștri la toate funcțiile site-ului și a serviciilor noastre;
• colectarea datelor analitice cu scopul de a îmbunătăți serviciile noastre.
Informații furnizate de Dvs.

Pentru a obține accesul deplin la site-ul nostru și la serviciile pe care le oferim, vi se poate solicita să furnizați anumite date personale și specifice, ce pot fi colectate la crearea unui cont personal sau prin expedierea unei solicitări prin intermediul formularului nostru de contact, incluzând, dar fără a se limita, la următoarele:
Nume, prenume;
Vârsta/ Data nașterii;
Adresa;
Număr de telefon;
E-mail;
Copia codului de identificare sau numărul de identificare

Pentru a beneficia în totalitate de serviciile noastre, este necesar să ne furnizați o scurtă descriere a cererii dvs., completând un formular special ce se află pe site-ul nostru sau prin e-mail. Această informație poate conține istoricul bolii, rezultatele diagnozei și alte date personale sensibile. GoMD.io pune în aplicare cele mai bune practici pentru a stoca cât mai sigur toate datele sensibile obținute de la utilizatorii/ vizitatorii săi. Acestea pot fi utilizate numai în scopuri legale. Se recomandă să ne furnizați date cât mai exacte, iar dacă au loc modificări, să ne expediați informația respectivă.
Cu toate acestea, suntem fizic incapabili să asigurăm o securitate absolută a datelor din cauza unor situații cum ar fi defecțiunile tehnice neprevăzute și/ sau din alte motive care nu țin de competența noastră.
De aceea, recomandăm utilizatorilor noștri să fie prudenți cu informațiile pe care ni le furnizează pe site-ul nostru și/ sau pe alte canale de comunicare.
Utilizatorii au dreptul de a solicita accesul și a rectifica oricare informații personale, dacă sunt incorecte. Pentru a obține accesul se trimite o cerere specială care solicită corectarea datelor. Nu ezitați să ne contactați direct prin chat, e-mail sau prin formularul de contact.
Apeluri telefonice și alte mijloace de comunicare
Informațiile descrise mai sus și în cele ce urmează pot fi colectate prin intermediul unui apel telefonic/ conversație cu unul dintre reprezentanții noștri.

NOTĂ: În cazul în care nu sunteți de acord cu Acordul în ansamblu sau cu o parte din acesta, NU furnizați informații personale și/ sau specifice prin apel telefonic și/ sau prin mijloace alternative de comunicare (de exemplu, messenger, e-mail etc.). Însă în acest caz, noi vom fi nevoiți să oprim furnizarea serviciilor noastre către dvs.

GoMD.io informează că toate apelurile telefonice, fără excepții, sunt înregistrate atât pentru a asigura o comunicare mai bună cu clienții, cât și întru respectarea legilor și reglementărilor aplicabile. De asemenea, suntem obligați prin lege să păstrăm astfel de înregistrări pentru o perioadă de cel puțin un an. Apelurile telefonice, chat-urile și mesajele de e-mail sunt securizate.

DECLARAȚIE: Compania și angajații săi, personalul de conducere, partenerii, acționarii și agenții nu poartă răspundere pentru niciun fel de informații furnizate de dvs. în afara GoMD.io și în afara comunicării cu reprezentanții săi (de ex. coordonatori) și/ sau pentru daunele asupra sănătății care au fost cauzate de astfel de relații (de exemplu, comunicarea telefonică directă între dvs. și o clinică/ spital, inclusiv prin intermediul „mijloacelor alternative de comunicare” (de exemplu messenger, email, aplicații mobile etc.), comunicare personală (vis-a vis) între dvs. și o clinică / spital etc.). Stă la discreția dvs. și doar dvs. sunteți responsabil în a decide care informații să le furnizați prin alte mijloace decât prin intermediul GoMD.io, adică prin alte canale de comunicare.

SE RECOMANDĂ SĂ NU FURNIZAȚI INFORMAȚII MEDICALE PRIVATE ȘI/ SAU SENSIBILE ORICĂREI INSTITUȚII DACĂ NU SUNTEȚI SIGURI CUM ACESTE DATE VOR FI UTILIZATE.

Notă: nici o informație furnizată utilizatorilor noștri de la orice terță parte nu ar trebui să fie percepută ca informațiile furnizată de noi. GoMD.io sau angajații săi, personalul de conducere, partenerii, acționarii și agenții NU vor fi trași la răspundere pentru eventualele daune cauzate utilizatorilor noștri datorită acestor informații primite prin alte canale de comunicare.

Utilizarea informațiilor personale și a altor informații specifice

Informațiile personale sensibile și private pe care le colectăm de la utilizatorii noștri pot fi utilizate în diverse scopuri, incluzând, dar fără a se limita la următoarele:
• prezentarea utilizatorilor noștri a gamei de servicii prestate, ce reprezintă scopul activității companiei și a paginii web;
• navigarea utilizatorilor pe site și utilizarea acestuia, prezentarea serviciilor și a ofertelor;
• Căutarea ofertelor personalizate și planificarea tratamentului în conformitate cu informațiile furnizate de instituțiile medicale;
• Crearea profilurilor unice pentru utilizatorii noștri, pentru ca aceștia să beneficieze de cele mai bune servicii;
• Actualizarea noilor oferte privind disponibilitatea serviciilor medicale, informații de interes maxim cu privire la activitatea companiei și a website-ului nostru.

Notă: Prin acceptarea prezentului acord privind Politica de confidențialitate, vă dați consimțământul explicit pentru prelucrarea datelor personale, a informațiilor sensibile, a celor medicale și transferului acestora către instituțiile medicale ce sunt prezente pe site-ul gomd.io. Pe lângă consimțământul dat în cadrul acestei Politici de confidențialitate, noi, Compania, putem solicita în timp util confirmarea unui consimțământ suplimentar prin e-mail sau prin apel telefonic.

DEZVĂLUIREA DATELOR PERSONALE

Noi, reprezentanții GoMD.io, declarăm că putem utiliza servicii ale persoanelor terțe (parteneri, furnizori de servicii, afiliați) pentru a oferi cel mai bun spectru de servicii utilizatorilor noștri. Prin urmare, transferul de date personale ar putea fi solicitat la cerere. GoMD.io rămâne responsabil pentru utilizarea datelor colectate conform prezentei Politici de confidențialitate, cu excepția cazului în care se stabilește că Compania noastră și angajații acesteia nu sunt responsabili pentru încălcarea acestor date.

Nici o informație furnizată de Utilizatori nu este dezvăluită, vândută, dată în folosință, împrumutată sau pusă la dispoziția oricărei terțe părți fără acordul prealabil al titularului original al datelor, Utilizatorul, cu excepția cazului în care prezentul acord privind Politica de confidențialitate prevede altfel.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal sau a informațiilor personale sensibile poate avea loc în următoarele cazuri sau în următoarele scopuri:
• Transferul datelor cu caracter personal către instituțiile medicale, alese la solicitarea Utilizatorului sau în cazul în care nu există o astfel de instituție, către una aleasă de GoMD.io și selectată în baza unor anumite criterii de căutare aplicabile fiecărui caz în parte (istoricul medical, starea de sănătate, destinația preferată, limba vorbită de secția relații internaționale a instituției și de utilizator, prețul cel mai potrivit pentru tratamentul planificat). Informațiile în acest caz sunt transferate, de obicei, cu scopul de a primi o ofertă a serviciilor medicale prestate.
• Furnizarea de servicii suplimentare și solicitarea semnăturii de utilizator/ a consimțământului acestuia, în caz de necesitate.
• Accesul la informații suplimentare solicitate de reprezentanții Instituțiilor Medicale, în scopul planificării tratamentului.
• Neconformarea acțiunilor dvs. cu scopul site-ului, cu Acordurile de confidențialitate și cu Termenii și condițiile.
• În cazul în care o terță parte solicită anumite informații, având relații juridice stabilite cu compania noastră. În acest caz, sunt furnizate doar informații depersonalizate.

NOTĂ: Utilizatorul dă consimțământul ca GoMD.io să monitorizeze, revizuie și să analizeze comunicarea utilizatorului fie pe Website, fie prin e-mail cu partenerul nostru, instituția medicală, cu scopul de prevenire a fraudei, de evaluare a riscului, cu scopul de a monitoriza respectarea reglementărilor, de a îmbunătăți serviciile și suportul pentru clienți. GoMD.io utilizează metode automatizate de monitorizare, revizuiește sau analizează comunicarea utilizatorului, iar ocazional, poate efectua revizuirea manuală  a unor comunicări pentru a investiga cazurile de fraudă, a oferi asistență clienților sau pentru evaluarea și îmbunătățirea funcționalității acestei metode automatizate.

În cazul în care GoMD.io se angajează sau este implicată în orice fuziune, achiziționare, reorganizare, vânzare de active, faliment sau proces de insolvență, atunci Compania poate vinde, transfera sau împărtăși unele sau toate activele sale, inclusiv informațiile despre utilizator. În acest caz, GoMD.io va notifica Utilizatorul înainte ca orice date personale să fie transferate și să se supună unei alte Politici de confidențialitate.

Controlul utilizatorului asupra informației

Utilizatorii pot să nu permită colectarea tuturor informațiilor menționate mai sus sau pot alege un alt mod de transmitere. Un utilizator, de asemenea, poate solicita ștergerea acestor date, ceea ce înseamnă că GoMD.io, la solicitarea utilizatorului, va șterge toată informația colectată de la Utilizator pe parcursul perioadei de utilizare a Website-ului și Serviciilor, expediind confirmarea oficială – Letter Destruction Data. Pentru a îndeplini acțiunile menționate mai sus, utilizatorul trebuie să ne contacteze direct, fie prin e-mail, fie prin telefon, cu o cerere și o explicație detaliată, indicând motivul solicitării.

UTILIZAREA COOKIES ȘI A ALTOR TEHNOLOGII

GoMD.io utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a analiza performanța site-ului, ultimele tendințe, pentru a administra site-ul, pentru a urmări navigarea utilizatorilor pe site și pentru a colecta informații demografice despre clienți. Puteți controla utilizarea modulelor cookie în setările browserului dvs., permițând sau interzicând utilizarea și acceptarea cookie-urilor de pe computerul dvs.

SERVICII TERȚE, PUBLICITATE, ANALITICĂ

În cazul creșterii afacerii și al dezvoltării ei constante, este posibil să permitem părților terțe să plaseze publicitate contextuală și de altă natură și să furnizeze servicii analitice legate de activitatea Site-ului și / sau a Serviciilor oferite. Părțile terțe pot utiliza identificatori diferiți pentru a colecta informații despre utilizarea programului, inclusiv adresa IP, adresa MAC, identificatorii de dispozitive, software-ul și hardware-ul, fusul orar și alte informații, incluzând dar fără a se limita la cele colectate automat. Aceste informații pot fi utilizate de către Companie pentru a determina popularitatea contentului, pentru a oferi posibilitatea de a plasa publicitate contextuală și alte tipuri de publicitate, pentru a monitoriza performanța utilizatorilor pe site și pentru a ne îmbunătăți în permanență platforma.

SECURITATE

Compania asigură protecția datelor personale de pierderi, furturi, utilizări incorecte și accesuri neautorizate, dezvăluiri, modificări și distrugeri. În plus, monitorizăm și punem în aplicare standarde de protecție a informațiilor în toate activitățile noastre, prin:
• Acces limitat la informațiile sensibile, care sunt oferite numai angajaților implicați direct în asistență pe parcursul tratamentului;
• Acorduri de tip NDA semnate cu toți angajații;
• Acorduri de tip NDA semnate cu partenerii și companiile externe invitate pentru a presta anumite servicii, precum și semnarea unor contracte speciale cu scopul de a preveni orice utilizare neautorizată a datelor dvs. personale;
• Stocarea informațiilor personale obținute de la Utilizator în formă criptată, pe servere protejate și securizate de acces neautorizat.

Deoarece nu există o metodă sigură, perfectă de protecție a datelor stocate, în timpul prelucrării și transferului în formă electronică, nu putem oferi o garanție absolută, în ciuda tuturor eforturilor depuse de companie.

CONTACTAȚI-NE

Dacă aveți întrebări, neclarități sau sugestii cu privire la Politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați pe adresa info@GoMD.io.

Notificări push: Cu acordul dvs., vă putem expedia o notificare push atunci când vă aflați pe site, sau pe adresa dvs. de e-mail pe care ați specificat-o la completarea formularului de cerere de pe site pentru a furniza informații legate de site, actualizări ale serviciilor sau alte informații relevante.
Completând formularul de cerere pe site, vă dați automat acordul de a primi scrisori informative sau publicitate de la Companie și/ sau partenerii săi.

DEPOZITAREA INFORMAȚIILOR

Compania va stoca și va utiliza informațiile atâta timp cât va furniza servicii de calitate și atâta timp cât utilizarea lor este considerată necesară.

Disclaimer: versiunea originală, confirmată juridic, a acestui document este scrisă în limba engleză și tradusă în alte limbi pentru a ajuta utilizatorii noștri nevorbitori de engleză. Dacă există discrepanțe între versiunea în limba engleză și versiunea tradusă, versiunea în limba engleză are prioritate asupra versiunilor traduse.